numer EORI

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać lub kupować towary spoza Unii Europejskiej muszą mieć nr EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Ponadto muszą dysponować nim również podmioty spoza Wspólnoty Europejskiej, którzy będą sprzedawać towary do krajów UE lub importować towary z tych państw.
EORI numer służy do identyfikacji przedsiębiorców w kontaktach z organami celnymi na terytorium Unii Europejskiej. Przedsiębiorca może mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej.
Brak EORI wyklucza możliwość importu towarów z krajów spoza UE.
Numeru EORI nie musi mieć osoba fizyczna, która przywozi towary do celów prywatnych.

Numer EORI to ciąg znaków, który:

  • w przypadku podmiotów krajowych składa się z liter „PL”, numeru NIP i pięciu zer (ciągu do 17 znaków)
  • w przypadku podmiotów z krajów trzecich składa się z liter „PL” i ciągu 14 cyfr ze znakiem „Z” na końcu.

Jak uzyskać numer EORI?

Podobnie jak w przypadku załatwiania formalności celnych, tak i w przypadku uzyskania nr EORI przedsiębiorca może zlecić wykonanie tej czynności pracownikom agencji celnej.
Agencja celna to przedstawiciel przedsiębiorcy przed organami celnymi i w jego imieniu może załatwić praktycznie każdą sprawę. W tym celu musi jednak posiadać pełnomocnictwo osoby, którą ma reprezentować. Na mocy udzielonego upoważnienia do reprezentacji agencja celna może wnioskować o nadanie numeru EORI dla klienta, a także dokonywać kompleksowej obsługi celnej towarów w zakresie zarówno zgłoszeń eksportowych, jak i importowych.

Dla rozpoczęcia procedury uzyskania EORI wystarczy wykonać następne kroki:

  • wypełnić upoważnienie
  • dokonać opłaty skarbowej 17zł za upoważnienie
  • zeskanować wypełnione upoważnienie wraz z potwierdzeniem przelewu i wysłać do nas na e-mail
  • oryginały dokumentów wysłać pocztą lub kurierem na nasz adres

Nadanie przedsiębiorcy numeru EORI trwa od jednego do kilku dni roboczych.
Należy pamiętać, że nr EORI trzeba uzyskać przed pierwszą odprawą celną!

Agencja Celna "OK-BROK Service"
ul. Mełgiewska 74, 20-234 Lublin

Tel. +48 883 215 795
info@okbrok.pl