• Pełny zakres usług w różnych procedurach celnych (dopuszczenie do obrotu, wywóz, tranzyt, uszlachetnienie bierne i td.)
 • Przygotowanie dokumentów tranzytowych T1 na obszarze całej Unii Europejskiej
 • Przygotowanie listów przewozowych – CMR
 • Zgłoszenia celne przesyłek pocztowych i kurierskich
 • Procedura 4200 – import z kraju trzeciego z bezpośrednią dostawą
  wewnątrzwspólnotową
 • Uzyskanie dla kontrahentów i przewoźników kodu EORI (код ЕОРИ);
 • Otwieranie karnetów TIR (Книжка МДП)
 • Legalizacja świadectw pochodzenia towarów EUR.1
 • Doradztwo w zakresie taryfikacji towarów, warunków stosowania preferencji i td.;
 • Inne działania dotyczące obsługi celnej;

Zapraszamy do współpracy!

2021 © wszelkie prawa zastrzeżone. OK-BROK Service Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. KRS 0000905747, NIP 9462707052, REGON 389180578