numer eori

Numer EORI jest identyfikatorem, który jest potrzebny na cele związane z realizacją obowiązków celnych w imporcie i eksporcie towarów z i do krajów trzecich (spoza UE). Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać lub kupować towary spoza Unii Europejskiej muszą posiadać EORI, czyli być zarejestrowanym w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. To samo dotyczy przewoźników dostarczających lub wywożących towary z/do krajów trzecich.

EORI identyfikuje przedsiębiorstwo w transakcjach związanych z importem i eksportem, umożliwiając organom celno-skarbowym identyfikację podmiotu oraz monitorowanie przepływu towarów przez granice. Numer EORI jest przypisywany przez właściwe organy w poszczególnych krajach UE i musi być stosowany we wszystkich dokumentach celnych związanych z importem i eksportem towarów.

Nadany EORI jest niepowtarzalny i unikalny w całej UE. Przedsiębiorca może posiadać tylko jeden EORI. Firma jest zobowiązana posługiwać się numerem EORI we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ten identyfikator.

Numeru EORI nie musi mieć osoba fizyczna, która przywozi towary do celów prywatnych.

EORI to ciąg znaków, który:

w przypadku podmiotów krajowych składa się z ciągu do 17 znaków liter „PL”, numeru NIP i pięciu zer
w przypadku podmiotów z krajów trzecich składa się z liter „PL” i ciągu 14 cyfr ze znakiem „Z” na końcu.

Numer EORI jak uzyskać

EORI należy uzyskać przed pierwszą operacją celną.

W Polsce numer EORI może uzyskać tylko:

  • firma krajowa lub
  • firma zagraniczna z kraju trzeciego, tj. firma spoza UE,  jeżeli numer ten nie został jej dotąd nadany w jednym z krajów UE.

Dla uzyskania EORI przedsiębiorca musi złożyć elektroniczny wniosek poprzez platformę PUESC. Dlatego trzeba założyć konto na portalu PUESC. Dalej – zarejestrować podmiot wybierając wniosek „Rejestracja danych firmy”. Po wysłaniu wniosku trzeba czekać na potwierdzenie rejestracji oraz nadanie numeru EORI. Informacja o nadaniu podmiotowi numeru ID SISC oraz numeru EORI zostanie przesłana na PUESC na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o nadanie numeru EORI.

W celu ekonomii Państwa czasu zawsze można zlecić proces zarejestrowania firmy w systemie PUESC oraz uzyskanie numeru EORI specjalistom naszej firmy. Zrobimy to maksymalnie szybko i bez zbędnych formalności. Zapraszamy do kontaktu +48 883 215 795

EORI jak sprawdzić

Numer EORI wydany przez Izbę Administracji Skarbowej w Polsce ma strukturę – PL_numer NIP firmy_00000. Przykładowo EORI wydany w Polsce ma wygląd PL824116078100000.

Weryfikacja numeru EORI jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej pod tym linkiem – EORI validation

Agencja Celna "OK-BROK Service"
ul. Mełgiewska 74, 20-234 Lublin

Tel. +48 883 215 795
info@okbrok.pl