przesyłki pocztowe

Jak wiadomo, 1 lipca 2021 r. w Polsce weszły w życie nowe przepisy dotyczące składania zgłoszeń celnych na przesyłki pocztowe oraz poboru podatku VAT. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych.

Przesyłki pocztowe o wartości do 150 euro:

  • obciążenie podatkiem VAT (z wyłączeniem zakupów dokonanych w ramach procedury IOSS (Import One Stop Shop)),
  • opłatą pocztową za dokonanie zgłoszenia celnego w stałej wysokości 8,50 zł (Poczta Polska).

W przypadku absencji odbiorcy lub niemożności uiszczenia opłat, przesyłka zostanie awizowana. Zwrot do nadawcy nastąpi, standardowo, po 14 dniach oczekiwania w placówce pocztowej lub szybciej, w sytuacji odmowy odbioru przesyłki podczas wizyty listonosza. Warto wiedzieć że kurierzy Poczty Polskiej dysponują terminalami płatniczymi, dlatego istnieje możliwość uiszczenia opłaty za pomocą karty. W przypadku wizyty listonosza, aktualnie sposobem płatności jest gotówka.

Adresaci przesyłek, którzy pragną dokonać zgłoszenia celnego samodzielnie lub wskazać agenta celnego, powinni złożyć w placówce pocztowej oświadczenie o rezygnacji z zastosowania pełnomocnictwa domyślnego.

Przesyłki o wartości od 150 do 1000 euro wymagają udzielenia Poczcie Polskiej pełnomocnictwa 

Przesyłki pocztowe o wartości od 150 do 1000 euro:

  • obciążenie podatkiem VAT,
  • opłatami celnymi,
  • opłatą pocztowa za dokonanie zgłoszenia celnego w stałej wysokości 8,50 zł (Poczta Polska).

Co istotne, odbiorca przesyłki o wartości od 150 do 1000 euro musi uprzednio udzielić Poczcie pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia celnego. Jeżeli tego nie zrobi, otrzyma listownie powiadomienie o konieczności jego udzielenia w urzędzie pocztowym lub jego filii, ale nie w agencji pocztowej. Zgłoszenie przesyłki następuje dopiero po otrzymaniu pełnomocnictwa. Udzielane Poczcie pełnomocnictwa mogą nosić charakter jednorazowy (zgłoszenie konkretnej przesyłki), terminowy lub stały.

Pełnomocnictwa można udzielić Poczcie Polskiej w urzędach pocztowych lub w ich filiach (nie jest to obecnie możliwe w agencjach pocztowych) poprzez zlecenie ustne. W takim razie osoba fizyczna musi przy tym okazać dowód tożsamości. Osoba prawna musi dostarczyć numery NIP, EORI i REGON. Trzeba zwrócić uwagę, że podpis w jej imieniu musi być złożony zgodnie ze sposobem reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pracownik Poczty wprowadza dostarczone dane do systemu i drukuje egzemplarz pełnomocnictwa, na którym klient składa podpis.

Przesyłki pocztowe o wartości powyżej 1000 euro lub zawierające towary akcyzowe nie podlegają zgłoszeniu celnemu przez Pocztę Polską

W przypadku przesyłek o wartości powyżej 1000 euro lub przesyłek zawierających towary akcyzowe, zgłoszenie celne przez agenta celnego będzie konieczne! Poczta nie świadczy obecnie usługi zgłoszenia celnego dla takich przesyłek.

W takim przypadku Państwo mogą skorzystać z usług agencji celnej Ok-Brok Service.

Przesyłka okazjonalna wyłączona z nowych regulacji

Warto podkreślić, że przesyłki pocztowe wysyłane przez osobę fizyczną do osoby fizycznej nie są obciążone należnościami. Takie paczki powinni mieć charakter okazjonalny oraz zawierać towary stanowiące prezent. Mało tego, wartość takich towarów nie powinna przekraczać kwoty 45 euro. Na koniec zaznaczona przesyłka nie może zawierać towarów akcyzowych, np. alkoholu, perfum, wyrobów tytoniowych w ilościach przekraczających dozwolone przepisami.

Źródło: Poczta Polska SA

Agencja Celna "OK-BROK Service"
ul. Mełgiewska 74, 20-234 Lublin

Tel. +48 883 215 795
info@okbrok.pl